2008 онд Харвардын их сургууль дээр хэлэлцээр хийх программ хөтөлбөрийн дагуу судалгаа хийгдсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хэлэлцээр хийх адил төстэй талууд нь:

  • Аль аль нь хэлэлцээрийн зорилготойгоо өөрийн чадварыг уялдуулж чаддаг
  • Эмэгтэйчүүд бүх л асуудлаар хэлэлцээр хийхдээ өндөр чадвартай байдаг.

Ялгаатай талууд нь:

  • Эмэгтэйчүүд хэлэлцээр хийх үедээ шудрага байдлыг илүү чухалчилдаг
  • Өрсөлдөөнтэй байдал. Эрчүүдтэй хэлэлцээр хийх үедээ эмэгтэйчүүдтэй хэлэлцээр хийхээс 25%-иар илүү өрсөлдөөнч байр суурьтай байдаг.
  • Эрчүүдээс 30% илүү зайлсхийх хандлагатай.
  • Судалгааны ажиглалтаар эмэгтэйчүүд илүү сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг нь харагдсан ч үүнийг хувиар илэрхийлэх боломжгүй байв.
Advertisements